Szkolenia sprzedażowe

Najlepsze szkolenia handlowe w Polsce!

Zwiększ sprzedaż do maksimum edukując swoich handlowców kursami sprzedażowymi z profesjonalnej obsługi klienta.

Bezpośredni telefon kontaktowy:

507 250 000

© Copyright Szkolenia sprzedażoweOferta szkoleniowa

W dzisiejszych czasach skuteczny sprzedawca to towar najbardziej pożądany w obszarach biznesowych. Nic dziwnego, bo przecież sprawna sprzedaż jet motorem płynności finansowej, większych obrotów utożsamianych z przychodami i zyskami. Innymi słowy: większa sprzedaż to większe zyski.

Jednakże, wraz z rosnącym postępem technologicznym oraz szybszym przepływem informacji, konsumenci staja się coraz bardziej wybredni. Zwykła prezentacja produktów lub usług staje się niewystarczająca. Co więcej, konkurencja tylko czyha na nasze potknięcia, niedopracowania i luki. Rośnie zapotrzebowanie na fachowców, wyszkolonych pracowników posługujących się biegle rozmaita ilością odpowiednich technik.

Niezbędne stają się rozmaite kompetencje z zakresu negocjacji, handlu oraz tzw umiejętności miękkich oraz personalnych w dziedzinie skutecznej sprzedaży. Z tego zdaje sobie osoba prowadząca własny biznes, pracownik działu sprzedażowego, początkujący próbujących rozkręcić firmę czy tez zwykły zjadacz chleba. Pojawia się pytanie: Czy każdy może zostać skutecznym sprzedawca?

Odpowiedz jest prosta: tak, każdy, ale należy przy tym podkreślić iż każda osoba posiada osobne predyspozycje, umiejętności wrodzone lub nabyte. Kompetencje te można rozwinąć stosując odpowiednie treningi, stosowne techniki i ćwiczenia. Podstawą są więc szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje sprzedażowe.


Techniki sprzedażowe


Techniki sprzedażowe

Techniki sprzedażowe


Techniki sprzedażowe
Kursy sprzedażowe

Szkolenia handlowe należą do grupy szkoleń behawioralnych wykorzystujących za podstawy typowe zachowania człowieka w określonych sytuacjach. Uczą profesjonalnej obsługi sprzedażowej zarówno sprzedawców jak i przedstawicieli handlowych w celu maksymalizacji rentowności z procesu sprzedaży. Swoim zakresem obejmują więc całą gamę postępowań ludzkich zarówno w procesach biznesowych jak również w relacjach osobistych. Pomagają usprawnić komunikację oraz zrozumieć zachowanie innych co ma przełożenie zarówno na biznes jak i sferę prywatną. To z kolei przekłada się bezpośrednio na przewagę konkurencyjną i pieniądze.


.

Kursy sprzedażowe przygotowane zostały zarówno dla bardzo dużych firm, chcących profesjonalnie przeszkolić swoich pracowników na zawodowych handlowców oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw borykających się z problemami sprzedażowymi. Cel jest bowiem jeden: zwiększenie wyników finansowych poprzez zwiększenie sprzedaży.


Obsługa klienta


Techniki sprzedaży


Zawodowy sprzedawca
Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe oraz usługi konsultingowe obok prowadzonych przez nas kursów szkoleniowych są rozszerzeniem tematów dla wszystkich osób poszukujących sprawdzonych odpowiedzi na swoje, nurtujące pytania. Wiedza ta często nazywana jest wiedzą w pigułkach, ponieważ konsultacje indywidualne dają konkretne, sprawdzone rozwiązania. Porady te pochodzą bezpośrednio od naszych mentorów, trenerów lub osób biorących udział w naszych projektach szkoleniowych. Ludzi odnoszących sukcesy zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej. Skorzystaj z ich wiedzy już dziś wybierając odpowiednie konsultacje z poniżej dostępnych.

Gospodarcze

Doradztwo gospodarcze uczy pracy w rzeczowym, odpowiedzialnym i profesjonalnym środowisku. Polega na konsultacjach w zakresie produkcji i organizacji dóbr, jak i na świadczeniu konkretnych usług zgodnie z obowiązującymi prawami. Porady obejmują strategie postępowania w relacjach przedsiębiorcy z klientami, pracownikami, wspólnikami oraz przedstawicielami instytucji społecznych. Oprócz klasycznego szkolenia zakres konsultacji obejmuje poziom teoretyczny i edukację biznesową, zwłaszcza w oparciu o metodologię ekonomii i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także obserwację aktualnej gospodarki ze względu na jej dynamiczny rozwój.

Mając na uwadze prawa rynku, wstępny temat dotyczy omówienia celu, taktyki działania i zastosowania zasad etycznych w dziedzinie działalności gospodarczej, której podstawowymi wartościami są solidarność i odpowiedzialność. Zostaną omówione procedury oraz konsekwencje działalności gospodarczej, uwzględniona zostanie także etyka biznesu (analiza, edycja i decyzja o partnerach oraz kwestiach moralnych), zarządzanie osobiste jednostki i jej ustalonego okresu czasu, jakość i koszt omawianego produktu, jego pozycja na rynku względem konkurencji, oraz jego ekologiczność i bezpieczeństwo produktu oraz procesu produkcji, kontrola jakości, zarządzanie kosztami i dyscyplina wobec budżetu, uwzględnianie oszczędności, klasyfikacja strat, struktura systemu produkcyjnego, zarządzanie środowiskiem oraz zarządzanie bezpieczeństwem, czynności administracyjne, elementy strategii i zarządzania zasobami (jeśli firma zajmuje się zasobami naturalnymi, w grę wchodzi też ich zarządzanie i ochrona), kierowanie jakością i organizacją pracy, sprawowanie kontroli nad zakupami i zarządzanie adekwatne do sytuacji (w przypadku konfliktu lub kryzysu). Cel to sukces finansowy poprzez zastosowanie odpowiednich technik opartych o prawa rynku, mając na uwadze również osobistą refleksję, opracowanie skutecznych metod i krytycznej analizy procesu.

Inwestycyjne

Do dziedziny doradztwa inwestycyjnego należy tematyka kontroli wydatków przedsiębiorstwa i rzetelna analiza obecnego rynku, w szczególności przeanalizowanie dóbr wartych inwestycji w celu stworzenia lub powiększenia swojego majątku. Konsultacje obejmują zagadnienia prywatnego planowania finansowego i administracji biznesu, uczą też wykorzystania zasobów finansowych jako część procesu biznesowego do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa, przy czym nie tylko inwestycje krótkoterminowe są brane pod uwagę, ale również te na większą skalę.

Problematyka rezolutnego wykorzystania funduszy i podejmowania kluczowych decyzji, dziedzina zarządzania akcjami i obligacjami, kontrola opłat za zarządzanie środkami. Przekazywane są także wskazówki przy wyborze funduszu akcyjnego, opracowanie strategii zarządzania funduszami, ustalenie horyzontu czasowego i określenie celu. Dodatkowo techniki szacowania i amortyzowania ryzyka, struktura i tajniki giełdy, planowanie, analizowanie oraz podejmowanie określonych decyzji. Podstawowo omawiana jest obserwacja sytuacji ekonomicznej i wyciąganie konkretnych wniosków na korzyść zwiększenia swojego majątku, strategie procesu inwestowania, szczegóły inwestowania w lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne, giełdę, nieruchomości i inne dobra (np. złoto, srebro). Priorytetem konsultacji jest przygotowanie klienta (w oparciu o jego potrzeby i sytuację) do rozsądnego kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych.

Podatkowe

Konsultacje z dziedziny podatkowów dotyczą pomocy rzeczowej w obszarze wszelkich spraw podatkowych przedsiębiorstwa. Uwzględnione są porady i opinie na temat zobowiązań podatkowych i rady w sprawach zakładania działalności i jej prowadzenia. Częścią doradztwa jest również technika metodyki gospodarowania finansami firmy, analiza sposobu odprowadzania podatków, omówienie przebiegu kontroli podatkowej, pomoc w sprawach podatkowych, udzielanie porad w sprawach biznesowych, wskazówki do optymalnego sterowania swoim biznesem względem podatku, pomoc w tworzeniu rachunkowości, sprawozdania finansowego i deklaracji podatkowych.

Porada w kwestiach decyzji podatkowych, pomoc w utworzeniu opisu zysków i strat, związek z opodatkowaniem czy też omówienie kwestii przedsiębiorstwa i zarządzania jej rachunkowością to podstawy. W skład wchodzi także omówienie struktury konkretnych transakcji bankowych, opracowanie podatków bezpośrednich i pośrednich, funkcje podatku, związek podatków z opłatami i pożyczkami jak również obciążenia podatkowe. Omawiany jest także wpływ podatku na podejmowane decyzje w sprawie prowadzenia działalności, system zwolnień i ulg podatkowych, realizacja wpływów podatkowych, a także tematyka zasad podatku. Celem konsultingu jest nabycie wiedzy dotyczącej podatku dla lepszej organizacji i ulepszenia struktury swojej działalności.

Finansowe

Doradztwo finansowe obejmuje techniki gromadzenia, rozporządzania i wydawania pieniądza, jak i analizę i rozplanowanie finansów na korzyść firmy. Dotyczy zarówno ogólnych tematów zarządzania finansami, elementów systemu finansowego, inwestowania, depozytów, kredytów, ubezpieczeń, spraw bankowych i bezpiecznych transakcji, jak i rozpatrzenia indywidualnych potrzeb, przeglądu dostępnej oferty na rynku. Zaprezentowanie klientowi najlepszych rozwiązań przez określenie potrzeb i oczekiwań odnośnie inwestowania zgromadzonego kapitału pod kątem zabezpieczenia klienta i jego firmy.

Brane są oczekiwania klienta względem przyszłości i dalszych kroków działania, nabywania dóbr, celów finansowych jak również sporządzenie planu finansowego według jego potrzeb. Doradztwo w kwestii narzędzi i sposobów osiągnięcia zamierzonego celu, sporządzenia planu finansowego, technik sprzedaży i marketingu produktu względem sukcesu finansowego.

Omawiana jest strategia względem produktów do zakupienia (samodzielny wybór produktów przez klienta spośród dostępnych na rynku), monitorowanie skuteczności zaproponowanych przez siebie technik jak również weryfikacja planu finansowego. Brane są również możliwe konflikty lub zagrożenia względem bezpieczeństwa finansowego firmy i prezentacja najlepszych rozwiązań. Celem jest świadczenie profesjonalnych usług doradztwa w zakresie finansów osobistych i firmowych, mając na uwadze dobro klienta i jego sukces finansowy.

Marketingowe

Konsulting marketingowy jest dziedziną planowania, organizacji i realizacji skutecznej strategii marketingowej w celu rozwoju firmy i produktywnego zwiększenia dochodów. Konsulting obejmuje zagadnienia takie jak rzetelne badania aktualnego rynku, analiza marketingowa, marketing internetowy, oddziaływanie danego produktu na rynek. Zastosowanie skutecznej strategii marketingowej i analiza jej skuteczności. Ustalanie finansów i działania psychologii reklamy na zachowania konsumenta.

Pod lupę brana jest też analiza zadań firmy w zakresie produkcji i dystrybucji jej produktu, a także ocena konfliktów związanych z rozwojem planu, prezentacją produktu i utrzymanie jego pozycji na rynku. Doradzamy także opracowanie strategii marketingowej dopasowanej do każdej sytuacji. Brane jest również połączenie wybranej techniki marketingu z postawionym celem.

Przedstawienie strategii marketingu (penetracja rynku, rozwój rynku, rozwój produktu, dywersyfikacja działalności) i dążenie do powiększenia zysku przez dobranie odpowiedniego marketingu dla nowego produktu. plan budowania konkretnej marki i imienia, komunikacja marketingowa i raporty do decyzji biznesowych w dziedzinie sprzedażowej i reklamy, omówienie danych z badań jakościowych i ilościowych, określanie potencjału rynku i nowych trendów. Zadaniem to zaznajomić klienta z tajemnicami skutecznej reklamy i przygotowanie go do stworzenia efektownego marketingu dla produktu lub firmy.

Informatyczne

Doradztwo informatyczne dotyczy doboru technologii i rozwiązań informatycznych adekwatnych do zapewnienia bezpieczeństwa i sukcesu finansowego w wybranym biznesie. Zakres szkolenia obejmuje kwestię wyboru najbardziej odpowiedniego sprzętu komputerowego, tajniki jego oprogramowania i zarządzanie narzędziami pozyskiwania, selekcjonowania i analizowania informacji.

Tematami są również projektowanie reklamy przez użycie technologii, usługi w zakresie IT, tajemnice inżynierii oprogramowania sprzętu i wskazówki na temat zarządzania przedsiębiorstwem IT, analiza bezpieczeństwa systemu i bazy danych, obsługa wyspecjalizowanych programów, struktura projektu informatycznego, opracowanie odpowiedniej strategii korporacyjnej do technologii, realizacja poszczególnych komponentów oprogramowania, badanie sprawności nowego sprzętu, testowanie nowych modyfikacji i systemów.

Bierzemy pod uwagę tworzenie, przetwarzanie i przekaz informacji, budowa i zasady działania urządzeń komputerowych, tworzenie, przekształcanie i przekazywanie danych za pomocą programów komputerowych, wykorzystanie informacji do określonych działań, stosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce i tajemnice systemów teleinformatycznych. Przygotowanie klienta do pracy z technologią odpowiednio dobraną do jego działalności względem poprawienia jakości pracy i zwiększenia zysków.Terminy szkoleń

Kursy handlowe są szkoleniami dedykowanymi głównie dla działów handlowych firm. Termin prowadzonych zajęć i cena szkolenia grupowego ustalana jest bezpośrednio z zamawiającym według potrzeb. Co więcej w przypadku firm szkolenia sprzedażowe często też odbywają się w siedzibie klienta lub w miejscu przez niego wyznaczonym. Dotyczy to zarówno zajęć grupowych jak również zajęć indywidualnych dla kadry managerskiej.


Terminarz


Terminarz rezerwacji styczeń 2017
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Objaśnienia


Legenda oznaczeń
23 Oznaczenie dzisiejszego dnia.
11 Terminy całkowicie już niedostępne.
17 Terminy rezerwowane warunkowo.
21 Terminy wolne do rezerwacji.Referencje

Najlepszymi referencjami jakie możemy otrzymać są zadowoleni klienci, a raczej zadowoleni klienci naszych klientów. Oferowane przez nas kursy handlowe są przede wszystkim narzędziem dla handlowców naszych zleceniodawców. Każda firma bowiem musi posiadać pion handlowy bez którego funkcjonowanie przedsiębiorstwa nie większego sensu.


Kompetencje


  • Edukacja finansowa
  • Wywieranie wpływu
  • Doradztwo biznesowe
  • Szkolenia handlowe
  • Psychologia związków
  • Sukces osobisty
  • Kreowanie wizerunku
  • Kursy motywacyjne

Skuteczność


Dlaczego prowadzone przez nas kursy są tak bardzo skuteczne? Oczywiście to za sprawą złotej zasady Pareto? Znasz ją? Oczywiście dostępne są różne formy nauczania ze względu na dopasowanie jak również rodzaj przekazywanej wiedzy, ale zasada ta mówi, że największą skuteczność osiąga się przy zastosowaniu proporcji edukacji teoretycznej do praktycznej oscylująca w granicach 20/80.

Łatwo się więc domyślić, że najlepszymi warsztatami szkoleniowymi są więc kursy z indywidualnym programem treningowym dostosowanym do potrzeb danej osoby wykorzystujące tę złotą zasadę.

To co dodatkowo również warto wziąć pod uwagę cel danego zadania szkoleniowego i swoje oczekiwania. Wszystko zależy od tego na jakim etapie życia aktualnie się znajdujesz i jaki kurs wybierzesz.

Poniżej znajdziesz opinie i testymoniale przesyłane przez naszych kursantów. Zobacz i poczytaj, jakie jest ich zdanie oraz jak zmieniło się ich życie po szkoleniach, które odbyli. Prześlij nam także swoją opinię na ten temat korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszych stronach. Jak możesz zobaczyć poniżej gwarantujemy pełną anonimowość zgodnie z naszą polityką prywatności.

Jednocześnie dla naszych kursantów wprowadziliśmy pomiar skuteczności i zadowolenia. Jego poziom możesz zobaczyć w odpowiednich rubrykach ocen naszych kompetencji.

Jeśli jesteś jednym z naszych kursantów prosimy Cię o kontakt w celu wypełnienia ankiety lub przesłania nam swojej opinii i spostrzeżeń. Pozwoli nam to na jeszcze lepsze ulepszenie oferty.

Poniżej znajdziesz media oraz instytucje, w których występowaliśmy, lub z którymi jesteśmy w jakiś sposób czynnie związani.

TTV TVN Superstacja Uniwersytet Jagielloński Newsweek Facebok YouTube

Prezentowane tutaj nazwy i znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami i należą do ich właścicieli. Ich użycie na niniejszej stronie służy wyłącznie celom informacyjnym w ramach przedstawienia naszej działalności szkoleniowej.


Opinie
Kontakt

Nasze centra szkoleniowe


Biuro obsługi klientów
tel. (+48) 507 250 000
Godziny: 09:00 - 21:00


Centrum szkoleniowe

Biurowiec K1 (11 piętro)
al. Pokoju 1
31-548 Kraków

Adres prawny

Fidelis Sp. z o.o.
ul. Skłodowskiej 15
32-500 Chrzanów


Media społecznościoweData Nazwa Opis Region
2017-01-24 Tematyka negocjacji handlowych. szkolenia w całej Polsce, PL
2017-01-26 Skuteczne techniki sprzedażowe. szkolenia w całej Polsce, PL
2017-01-25 Techniki sprzedaży bezpośredniej szkolenia w całej Polsce, PL

Opis polecanej strony Link
Edukacja jak zostać bogatym i zarabiać prawdziwe pieniądze Szkoła milionerów
Tablica bezpłatnych ogłoszeń kupna i sprzedaży Ogłoszenia
Bezpłatny serwis sprzedażowo-ogłoszeniowy Sprzedajemy.pl


Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Sprawdź pocztę i postępuj według instrukcji.Twoje zgłoszenie zostało potwierdzone.

Dalsze instrukcje prześlemy wkrótce.